'Hoe wonen we op onze oude dag?'

verslag Informatiebijeenkomst

Blijven Wonen in Westerwolde

 

Bart Gorter

Dik koopmans

Grote belangstelling voor

‘Hoe wonen we op onze oude dag?’

“Van dit soort initiatieven moeten we het hebben”, aldus Bart Gorter, beleidsmedewerker bij de gemeente Westerwolde bij zijn presentatie van de gemeentelijke woonvisie. Gorter was gastspreker tijdens de informatieavond van de stichting Blijven wonen in Westerwolde in Vlagtwedde op 28 maart 2019.

Doel van deze avond is belangstellenden te informeren over de plussen en minnen van langer zelfstandig wonen en over een voormalige boerderij in Vlagtwedde. Deze is geschikt om te worden omgebouwd tot appartementen voor senioren.

voor wie?

Na een welkom aan de ruim 70 aanwezigen geeft voorzitter Jan Overduin een korte toelichting op het doel van de Stichting, De stichting Blijven Wonen in Westerwolde wil huisvesting realiseren voor 55-plussers. Het gaat om mensen die, met het oog op de toekomst, kleiner en comfortabeler willen gaan wonen.

Voorwaarde daarbij is: ín het mooie Westerwolde en het liefst gezamenlijk met anderen, gelijkgezinden. Mèt anderen, maar wel met behoud van privacy.

Door gebruik te maken van die in onbruik geraakte boerderijen draagt de stichting bij aan het behoud van ‘agrarisch erfgoed’ en blijft het landschappelijk karakter van Westerwolde behouden.

woning aanpassen?

Vervolgens introduceert avondvoorzitter Roelf van Biessum als eerste spreker Hieke van der Kloet, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, over gemeenschappelijk en levensloopbestendig wonen.

Van der Kloet presenteert de resultaten van haar onderzoek onder 25 mensen tussen de 49 en 84 jaar naar woningaanpassing en woonwensen. Vaak blijkt een trap in huis een eerste obstakel bij het ouder worden. Daar zijn oplossingen voor, toont Van der Kloet, van zeer eenvoudig en ingenieus (het verhogen van een deel van de traptrede) tot aan een kostbare lift.

Dat geldt ook voor het schoonhouden van het huis en het bijhouden van de tuin. Ook daarbij speelt de prijs van deze dienstverlening een belangrijke rol.

Wellicht is de ‘blijvers-lening’ een optie om de kosten van de aanpassingen te kunnen betalen, stelt iemand voor. De gemeentelijke aanwezige licht toe dat hier maatwerk mogelijk is, ook voor 75-minners. Zie info bij www.westerwolde.nl/blijverslening-voor-langer-zelfstandig-wonen

Ook zijn er mogelijkheden om bepaalde handelingen te automatiseren, zoals het met één knop aan en uitdoen van alle verlichting of het bedienen van de luxaflex.

Van der Kloet toont voorbeelden van woonvormen met bepaalde uitbreiding, zoals het plaatsen van extra’s. Het kan huis (tijdelijk) uitgebreid worden door aan het huis modules te koppelen voor sanitair of lift.

Het aanbod van mantelzorg of kangeroewoningen neemt toe. Het zijn zelfstandige woningen waarbij via een tussendeur de andere woning gemakkelijk bereikbaar wordt, om zo zorgtaken te kunnen verrichten.

Andere mogelijkheden zijn het betrekken van een meergeneratieboerderij of, minder dicht op elkaar, het erfdelen. Kloet wijst ook op de mogelijkheden van De Knarrenhof.

Enkele aanwezigen hebben twijfels bij de kosten van dergelijke opties en vragen de stichting rekening te houden met mensen met een krappe(re) beurs, zeker in Oost-Groningen.

Woonvisie Westerwolde

Vervolgens spreekt beleidsmedewerker Bart Gorter bij de gemeente Westerwolde over de nieuwe gemeentelijke woonvisie. De visie is gebaseerd op feiten als vergrijzing, krimp van het aantal huishoudens, het niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod en op de bestaande regionale prestatie-afspraken over het aantal woningen.

Duidelijk is in ieder geval, aldus Gorter, dat het hoogtijd is voor vernieuwing. Daarom kiest de gemeente Westerwolde voor nieuwbouw van maximaal 200 woningen in de komende tien jaar. Daar tegenover staat vervolgens sloop van 400 in slechte staat verkerende woningen in diezelfde periode.

Gorter benadrukt dat de gemeente voor het realiseren van de woonvisie en de vernieuwingsslag die in Westerwolde nodig is, afhankelijk is van initiatieven van derden, zoals inwoners. De gemeente zelf is immers geen projectontwikkelaar. “Daarom zijn we heel blij met dit initiatief van Blijven wonen in Westerwolde.

Speerpunt daarbij is dat het gaat om structuur versterken, kwaliteit behouden, ofwel wat versterkt een dorp, en waar wel en waar niet. Het gaat niet om grote woningprojecten, het gaat om projecten die luisteren naar de vraag aan woningen die leeft.”

Op een vraag van een van de aanwezigen antwoordt Gorter: “Ja, de gemeente is best bereid om bijvoorbeeld een initiatief om een deel van het gemeentehuis in Wedde te verbouwen tot appartementen, te ondersteunen.”

Geschikte boerderij in de Schoolstraat in Vlagtwedde

Namens de Stichting BWiW toont Dik Koopmans een presentatie over het achterlaten van een groot huis en bewerkelijke tuin om samen met anderen de sprong te wagen naar het verbouwen van een leegstaande boerderij tot appartementen waar ze gemeenschappelijk wonen, steun en gezelligheid aan elkaar hebben èn waar de privacy verzekerd is.

Een wens van veel senioren is dat een nieuwe woonplek in de buurt is van voorzieningen, liefst op loop of fietsafstand. Ook de gemeente Westerwolde hecht eraan dat deze voorzieningen in de buurt van die woningen zijn. En aan die wens van de toekomstige bewoners en de gemeente voldoet deze locatie.

Dan volgt de presentatie van de boerderij aan de Schoolstraat waar de stichting het oog op heeft. Het vraagt om enige fantasie om je te kunnen voorstellen hoe je in die boerderij kunt wonen. De huidige gebouwen nodigen nog niet uit om daar direct in te trekken.

Aan de hand van een andere boerderij toont Koopmans dat in een grote schuur ruime appartementen gerealiseerd kunnen worden. Ook is er een maquette beschikbaar die duidelijk laat zien dat er mogelijkheden zijn woningen te realiseren van ± 125 m2 met daarnaast gemeenschappelijke ruimtes zoals logeerkamers voor de kleinkinderen, plekken om gezamenlijke activiteiten te ondernemen, te knutselen et cetera. Een ruime tuin is beschikbaar. Voor wie dat wil en kan, gaat daarin aan de slag, maar als dat niet meer lukt dan is dat ook geen probleem.

Verhuizen: een grote stap!

De stap om te verhuizen is altijd al ingrijpend. Om mee te gaan doen in zo’n project voor gemeenschappelijk wonen beslis je niet op avondje in Zaal 12 in Vlagtwedde.

Uit de opkomst op deze avond blijkt dat veel mensen bezig zijn met dit onderwerp: ‘Hoe wonen we op onze oude dag?’ Niemand ontkomt eraan om beslissingen op dat gebied te nemen en iedereen wil de oude dag zo comfortabel en gezond mogelijk doorkomen.

Blijven Wonen in Westerwolde wil dat er in onze gemeente geschikte woningen zijn waar senioren op eigen wijze prettig en zo lang mogelijk geriefelijk samen met anderen hun oude dag kunnen doorbrengen.

aanmelden kan nog steeds!

Belangstellenden kunnen zich aanmelden om aan de bewonersgroep i.o. deel te nemen.

Stuur een mail naar info@blijvenwoneninwesterwolde.nl.

vlnr: Hieke v.d. kloet, Jan overduin,

Roelf van biessum en Bart Gorter

Hieke v.d. kloet,

op de achtergrond dik koopmans

boerderij aan de schoolstraat

Grote belangstelling voor

‘Hoe wonen we op onze oude dag?’

“Van dit soort initiatieven moeten we het hebben”, aldus Bart Gorter, beleidsmedewerker bij de gemeente Westerwolde bij zijn presentatie van de gemeentelijke woonvisie. Gorter was gastspreker tijdens de informatieavond van de stichting Blijven wonen in Westerwolde in Vlagtwedde op 28 maart 2019.

Doel van deze avond is belangstellenden te informeren over de plussen en minnen van langer zelfstandig wonen en over een voormalige boerderij in Vlagtwedde. Deze is geschikt om te worden omgebouwd tot appartementen voor senioren.

voor wie?

Na een welkom aan de ruim 70 aanwezigen geeft voorzitter Jan Overduin een korte toelichting op het doel van de Stichting, De stichting Blijven Wonen in Westerwolde wil huisvesting realiseren voor 55-plussers. Het gaat om mensen die, met het oog op de toekomst, kleiner en comfortabeler willen gaan wonen.

Voorwaarde daarbij is: ín het mooie Westerwolde en het liefst gezamenlijk met anderen, gelijkgezinden. Mèt anderen, maar wel met behoud van privacy.

Door gebruik te maken van die in onbruik geraakte boerderijen draagt de stichting bij aan het behoud van ‘agrarisch erfgoed’ en blijft het landschappelijk karakter van Westerwolde behouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woning aanpassen?

Vervolgens introduceert avondvoorzitter Roelf van Biessum als eerste spreker Hieke van der Kloet, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, over gemeenschappelijk en levensloopbestendig wonen.

Van der Kloet presenteert de resultaten van haar onderzoek onder 25 mensen tussen de 49 en 84 jaar naar woningaanpassing en woonwensen. Vaak blijkt een trap in huis een eerste obstakel bij het ouder worden. Daar zijn oplossingen voor, toont Van der Kloet, van zeer eenvoudig en ingenieus (het verhogen van een deel van de traptrede) tot aan een kostbare lift.

Dat geldt ook voor het schoonhouden van het huis en het bijhouden van de tuin. Ook daarbij speelt de prijs van deze dienstverlening een belangrijke rol.

Wellicht is de ‘blijvers-lening’ een optie om de kosten van de aanpassingen te kunnen betalen, stelt iemand voor. De gemeentelijke aanwezige licht toe dat hier maatwerk mogelijk is, ook voor 75-minners. Zie info bij www.westerwolde.nl/blijverslening-voor-langer-zelfstandig-wonen

Ook zijn er mogelijkheden om bepaalde handelingen te automatiseren, zoals het met één knop aanen uitdoen van alle verlichting of het bedienen van de luxaflex.

Van der Kloet toont voorbeelden van woonvormen met bepaalde uitbreiding, zoals het plaatsen van extra’s. Het kan huis (tijdelijk) uitgebreid worden door aan het huis modules te koppelen voor sanitair of lift.

Het aanbod van mantelzorg of kangeroewoningen neemt toe. Het zijn zelfstandige woningen waarbij via een tussendeur de andere woning gemakkelijk bereikbaar wordt, om zo zorgtaken te kunnen verrichten.

Andere mogelijkheden zijn het betrekken van een meergeneratieboerderij of, minder dicht op elkaar, het erfdelen. Kloet wijst ook op de mogelijkheden van De Knarrenhof.

Enkele aanwezigen hebben twijfels bij de kosten van dergelijke opties en vragen de stichting rekening te houden met mensen met een krappe(re) beurs, zeker in Oost-Groningen.

Woonvisie Westerwolde

Vervolgens spreekt beleidsmedewerker Bart Gorter bij de gemeente Westerwolde over de nieuwe gemeentelijke woonvisie. De visie is gebaseerd op feiten als vergrijzing, krimp van het aantal huishoudens, het niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod en op de bestaande regionale prestatie-afspraken over het aantal woningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk is in ieder geval, aldus Gorter, dat het hoogtijd is voor vernieuwing. Daarom kiest de gemeente Westerwolde voor nieuwbouw van maximaal 200 woningen in de komende tien jaar. Daar tegenover staat vervolgens sloop van 400 in slechte staat verkerende woningen in diezelfde periode.

Gorter benadrukt dat de gemeente voor het realiseren van de woonvisie en de vernieuwingsslag die in Westerwolde nodig is, afhankelijk is van initiatieven van derden, zoals inwoners. De gemeente zelf is immers geen projectontwikkelaar. “Daarom zijn we heel blij met dit initiatief van Blijven wonen in Westerwolde.

Speerpunt daarbij is dat het gaat om structuur versterken, kwaliteit behouden, ofwel wat versterkt een dorp, en waar wel en waar niet. Het gaat niet om grote woningprojecten, het gaat om projecten die luisteren naar de vraag aan woningen die leeft.”

Op een vraag van een van de aanwezigen antwoordt Gorter: “Ja, de gemeente is best bereid om bijvoorbeeld een initiatief om een deel van het gemeentehuis in Wedde te verbouwen tot appartementen, te ondersteunen.”

Geschikte boerderij in de Schoolstraat in Vlagtwedde

Namens de Stichting BWiW toont Dik Koopmans een presentatie over het achterlaten van een groot huis en bewerkelijke tuin om samen met anderen de sprong te wagen naar het verbouwen van een leegstaande boerderij tot appartementen waar ze gemeenschappelijk wonen, steun en gezelligheid aan elkaar hebben èn waar de privacy verzekerd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wens van veel senioren is dat een nieuwe woonplek in de buurt is van voorzieningen, liefst op loopof fietsafstand. Ook de gemeente Westerwolde hecht eraan dat deze voorzieningen in de buurt van die woningen zijn. En aan die wens van de toekomstige bewoners en de gemeente voldoet deze locatie.

Dan volgt de presentatie van de boerderij aan de Schoolstraat waar de stichting het oog op heeft. Het vraagt om enige fantasie om je te kunnen voorstellen hoe je in die boerderij kunt wonen. De huidige gebouwen nodigen nog niet uit om daar direct in te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van een andere boerderij toont Koopmans dat in een grote schuur ruime appartementen gerealiseerd kunnen worden. Ook is er een maquette beschikbaar die duidelijk laat zien dat er mogelijkheden zijn woningen te realiseren van ± 125 m2 met daarnaast gemeenschappelijke ruimtes zoals logeerkamers voor de kleinkinderen, plekken om gezamenlijke activiteiten te ondernemen, te knutselen et cetera. Een ruime tuin is beschikbaar. Voor wie dat wil en kan, gaat daarin aan de slag, maar als dat niet meer lukt dan is dat ook geen probleem.

Verhuizen: een grote stap!

De stap om te verhuizen is altijd al ingrijpend. Om mee te gaan doen in zo’n project voor gemeenschappelijk wonen beslis je niet op avondje in Zaal 12 in Vlagtwedde.

Uit de opkomst op deze avond blijkt dat veel mensen bezig zijn met dit onderwerp: ‘Hoe wonen we op onze oude dag?’ Niemand ontkomt eraan om beslissingen op dat gebied te nemen en iedereen wil de oude dag zo comfortabel en gezond mogelijk doorkomen.

Blijven Wonen in Westerwolde wil dat er in onze gemeente geschikte woningen zijn waar senioren op eigen wijze prettig en zo lang mogelijk geriefelijk samen met anderen hun oude dag kunnen doorbrengen.

aanmelden kan nog steeds!

Belangstellenden kunnen zich aanmelden om aan de bewonersgroep i.o. deel te nemen.

Stuur een mail naar info@blijvenwoneninwesterwolde.nl.