Zo, jij gaat dus verhuizen?

Ja, het moet wel. Het is mij allemaal te veel gedoe, dat grote huis en dat onderhoud aan die tuin.

Dat snap ik, maar dat je dan gelijk Westerwolde verlaat?

Wat moet ik dan? Ik heb wel gezocht hier, maar de mogelijkheden liggen niet voor het oprapen, wel?

Maar je laat alles achter, je vrienden, je vertrouwde winkels, de clubs waarop je zit…, je raakt alles en ieder een kwijt!

Ja, hou maar op. Ik weet het allemaal wel. ’t Is niet anders. M’n vrouw is er ook niet blij mee, maar ze is ook een dagje ouder, dus wat kleiner wonen zonder die trap in huis lijkt haar een uitkomst. Weet je, ik wil er eigenlijk niet over praten. We vinden het allebei heel verstandig maar worden er niet blij van. Jij nog een bakkie?

‘Een gesprek’

Blijven wonen in westerwolde

 

huisvesting realiseren voor 55-plussers die in Westerwolde willen blijven wonen. Ouderen willen hun vertrouwde omgeving niet kwijt om zo lang mogelijk van de ‘oude dag’ te kunnen genieten, omringd door allen die hen lief en dierbaar zijn. ‘Blijven Wonen in Westerwolde’ wil daarvoor leegstaande boerderijen verbouwen tot appartementen waar men gemeenschappelijk woont, steun en gezelligheid aan elkaar heeft èn waar de privacy verzekerd is. Samen wonen voorkomt eenzaamheid en houdt mensen langer gezond.

 

Westerwolde

Westerwolde is een prachtig gebied. Rustige omgeving, veel natuur, het tempo is gemoedelijk. Noaberschap staat hoog in het vaandel. De mensen willen er over het algemeen niet graag weg. Pas als het door de omstandigheden moet, vertrekken ze. Dat geldt voor veel jongeren vanwege studie en werk, en tegenwoordig ook voor veel senioren.

Wooncarrière

Hoe wij wonen tijdens ons leven staat lange tijd min of meer vast. Na het ouderlijke huis komt de wooncarrière op gang. Van zelfstandig op kamers, via samenwonen op een etage, naar een eengezinswoning en soms naar nog wat groter.

Kort geleden was het gebruikelijk dat op de laatste woning het bejaardentehuis volgde. Dat was dan het eindpunt of er volgde voor de pechvogels nog een periode in het verpleegtehuis.

Het bejaardenhuis is voorbij

Het bejaardentehuis bestaat nu niet meer en heel veel ouderen vinden dat op zich niet erg. Zij blijven langer gezond en vitaal en weigeren achter de geraniums te gaan zitten.

De laatste woning krijgt dan op een bepaald moment een levensloopbestendige opknapbeurt. Want we moeten en willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en als dat lastiger wordt vanwege de leeftijd dan past men de woning aan.

Levensloopbestendig of een nieuwe stap

Toch is het aanpassen van de woning niet voor iedereen de oplossing. Het huis en de tuin blijven groot en je draagt er toch de verantwoordelijkheid voor. Maar als het besluit om te verhuizen valt, dan is de vraag ‘Waar kan ik naar toe?’

Vrijwel niemand wil weg uit de vertrouwde omgeving, weg van buren, familie, winkels, de vereniging.

Nieuwe mogelijkheden

De stichting Blijven Wonen in Westerwolde wil helpen bij het oplossen van de woonproblemen van 55 plussers. Meer geschikte woningen moeten er komen waarin ouderen met behoud van privacy gemeenschappelijk kunnen wonen.

De afgelopen jaren zijn in Westerwolde veel boerderijen leeg komen te staan, vaak met grote stallen en andere bijgebouwen. Zo’n pand is niet voor elke particulier interessant om te bewonen. Het risico bestaat dat dit beeldbepalende erfgoed op den duur verloren gaat. En dat gaat dan ook ten koste van het aantrekkelijke, gevarieerde landschap in Westerwolde.

Uitwerking

In de plannen van Blijven Wonen in Westerwolde komen twee oplossingen samen:

◦ behoud van agrarisch, industrieel en cultureel erfgoed;

◦ behoud en realiseren van goede huisvesting voor 55-plussers.

De stichting wil daarvoor geschikte boerderijen zodanig verbouwen dat 8 tot 10 echtparen en/of alleenstaanden daar gemeenschappelijk kunnen wonen. Dat betekent dus evenzoveel appartementen waarin volledig zelfstandig kan worden gewoond. Vanzelfsprekend zijn alle appartementen levensloopbestendig.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat bestaande schuren mogelijkheden bieden aan appartementen tot een oppervlakte van ± 125 m². Daarnaast is er de mogelijkheid om logeerruimte, een gezamenlijke huiskamer met keuken en een vergaderruimte te realiseren.

Activiteiten

Om de belangstelling voor het project te onderzoeken heeft ‘Blijven Wonen in Westerwolde’ een enquête gehouden onder een 100-tal 55-plussers. Driekwart van hen steunt het initiatief van harte en een tiental personen wil graag meedenken over de uitwerking van de plannen.

In juni 2018 is een informatiebijeenkomst georganiseerd waar zo’n 85 personen kritisch, maar ook enthousiast reageerden op het idee om voor meer senioren woongelegenheid te creëren in Westerwolde. Een vijftal geïnteresseerden meldden zich aan als potentiële bewoners.

Plannen op korte termijn

De gemeente Westerwolde heeft een groot oppervlak. Van noord tot zuid is de afstand bijna net zo lang als van Den Haag naar Utrecht. Mensen die nu in het noorden van Westerwolde wonen zullen minder snel naar Ter Apel, in het zuiden, gaan verhuizen.

Regionale spreiding van deze nieuwe huisvesting is dus noodzakelijk. Vandaar dat het bestuur in noord, midden en zuid bijeenkomsten organiseert om de bewoners van Westerwolde te informeren.